• Phone

  Phone: 204.571.9266

 • Kim's on First

  42 McTavish Ave E
  Brandon, MB R7A 2B2
 • Kim's on Victoria

  2330 Victoria Ave
  Brandon, MB, R7B 0M3